قانون کاهش حبس تعزیری,تبدیل حبس به جزای نقدی,ماده 608 قانون مجازات,ماده 609 قانون مجازات,ماده 698 قانون مجازات,جرائم قابل گذشت جرایم قابل گذشت,کاهش مجازات حبس,مجازات جایگزین حبس,تخفیف مجازات در قانون لاحق,اصلاح رای,محاسبه ایام بازداشت قبلی,جرائم قابل گذشتدرکتاب دیات,جرایم قابل گذشت در فصل قذف,جرائم قابل گذشت به موجب قوانین خاص
23
اسفند

تبدیل مجازات حبس طبق قانون کاهش مجازات حبس

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ...اجراي احكام كيفري شهرستان شيراز

با سلام وادب واحترام ، در خصوص پرونده كلاسه ... به استحضار مي رساند ؛

اينجانب وكالت آقاي ... را مطابق قرارداد و وكالتنامه الكترونيك شماره ... قبول نموده ام و تمبر قانوني نيز به پيوست الصاق و تصوير آن ارسال شد.

لايحه دفاعيه به شرح ذيل مي باشد؛

1. بدوا تقاضاي مطالعه و اخذ تصوير از پرونده مي شود.

2. همانطور كه مستحضريد ، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامي سال 92 اصلاحي ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مورخ 19.3.99 ، مواد 608 و 609 (توهين به اشخاص و روساي قوا) قانون مجازات اسلامي سابق و ماده 698 (نشر اكاذيب ) قانون مجازات اسلامي سابق هر دو قابل گذشت شده اند و مجازات حداقل و اكثر آنها به نصف كاهش يافته است لذا درصورت كاهش مجازات مذكور به 3 ماه مجددا مشمول تبصره ماده 37 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي شود و به مجازات جايگزين تبديل (جزای نقدی) مي شود.

( تبصره‌ ماده 37 - چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به ‌موجب آن مجازات تخفيف مي يابد ، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود ، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.)

لذا از محضر قاضي محترم اجراي احكام استدعا مي شود مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 (...درصورت تخفيف مجازات در قانون لاحق اجراي احكام اصلاح آن را طبق قانون جديد در خواست مي كند...) پرونده جهت اصلاح به دادگاه ارسال گردد.

3. ضمنا موكل تاكنون بيش از 2 ماه دربازداشت بوده است كه تقاضاي محاسبه آن مي شود.

(ضميمه ماده 11 قانون كاهش مجازات تعزيري حبس1399) ((ماده11- ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود ماده104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج دركتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌شود در صورت داشتن بزه‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب2/3/1375 به‌شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌از دويست ميليون(200,000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است. تبصره- حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي‌يابد.))

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  23 اسفند 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی