توافقنامه
09
دی

نمونه توافق انجام شده در دفتر وکالت

با یاد و نام خدا

درمورخ.......... با استعانت از خداوند متعال اینجانب آقای م فرزند علی کدملی .............. به آدرس .... در کمال آزادی و اختیار و سلامت اعلام می کنم که ؛ قبول دارم ع فرزند مصطفی کدملی.............. مالک و متصرف مغازه (پیرایش ) مجاورم را از آقای ص فرزند چراغ علی خریده است و اینجانب نسبت به این مغازه هیچگونه ادعای مالکیتی چه درعرصه و اعیان و منافع و مطلق متعلقات وابسته از جمله سند مالکیت آن در حال و آتیه ندارم و حق هرگونه اخذ وجه یا ادعا مالی یا غیر مالی و طرح شکایتی درموضوع کیفری یا حقوقی مربوط به این مغازه را از خود سلب و ساقط می کنم و متعهد و ملزم هستم ؛

اولا" فورا یک وکالت تام الاختیاررسمی در موضوع تفکیک و اخذ سندم به پلاک ثبتی اصلی  915 فرعی 059 مجزی شده 11 به آقای ع  در دفتر اسناد رسمی با موضوع تفکیک و اخذ و انتقال و فک رهن و وثیقه سند تفکیکی بدهم.

ثانیا" فورا موانع انتقال را ازجمله فک وثیقه و سایر موانع قانونی در جهت تفکیک و انتقال را برطرف نمایم.

ثالثا" همزمان حداکثر ظرف مدت یک ماه از این تاریخ اقدام به ادامه مراحل اخذ سند تفکیکی مغازه مذکور و انتقال آن به آقای ع  نمایم.

در صورت تخلف از هر کدام از این تعهدات یا عدم انتقال سند به هر دلیل در این مدت ، آقای ع حق دارد علاوه بر طرح دعوی حقوقی مقتضی درجهت الزام اینجانب به ایفای تعهدات مذکور و اخذ خسارات ، بر روی کل سفته های ضمانت به شماره های ....................... به مبلغ دو میلیارد ریال اقدام و وجه آن را اخذ نماید و به علاوه با نظر یک کارشناس رسمی دادگستری یا یک کارشناس یا مشاور املاک بالاترین قیمت روز مغازه را نیز از اینجانب و ضامنم آقای .............. فرزند ......... کدملی ................. به آدرس...................................................................... دفعتا و یکجا دریافت نماید.

این تعهد را مطالعه کردیم و مورد قبول است و در دو نسخع تنظیم و هر دو حکم واحد دارد.

امضا واثر انگشت و تاریخ آقای م  امضای اقای ع  امضای واثر انگشت تاریخ ضامن   

امضای شاهد   شاهد     امضای شاهد          شاهد 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  09 دی 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت