تسهیلات و تخفیف خدمات دفتر وکالت

تسهیلات و تخفیف خدمات دفتر وکالت

با سلام رضا زیرک باش هستم وکیل پایه یک و مشاور حقوقی دادگستری

جهت خدمت رسانی هر چه بهتر به شما عزیزان در نظر داریم در دفتر وکالت در پرداخت حق الوکاله و بقیه خدمات به درخواست شما تسهیلات ذیل را به مدت سه ماه از تارخ درج در سایت در دفتر وکالت لحاظ نماییم:

حق الوکاله پرونده های حقوقی در شهر اصفهان

یاد آوری می شود که حق الوکاله پرونده های حقوقی در اصفهان عرفا 10 درصد می باشد لیکن در دفتر وکالت به نحو زیرمحاسبه واخذ می شود ضمنا جهت سهولت در پرداخت می توانید حق الوکاله را به صورت مرحله ای به شرح ذیل پرداخت نمایید:

 

 1. در صورتیکه میزان خواسته از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان باشد حق الوکاله مرحله بدوی و تجدیدنظرو به میزان تعرفه قانونی دریافت می شود به طور مثال حق الوکاله 100 میلیون تومان بر اساس تعرفه 4 میلیون 200هزار تومان می باشد یعنی حدود 4 درصد برای دومرحله که 60 در صد قبل از مرحله بدوی و 40 درصد قبل از مرحله تجدیدنظر اخذ می شود.

 2. 500 میلیون تومان مرحله بدوی و تجدیدنظر طبق تعرفه جمع دو مرحله 16میلیون و200 هزار تومان حدود 3 درصد که 60 در صد قبل از مرحله بدوی و 40 درصد قبل از مرحله تجدیدنظر اخذ می شود. که 60 در صد قبل از مرحله بدوی و 40 درصد قبل از مرحله تجدیدنظر اخذ می شود.

 3.  نسبت به مازاد 500 میلیون تومان 2 درصد به طور مثال اگر خواسته 600 میلیون باشد 500 میلیون به نرخ حدود 3درصد و مازاد آن یعنی 100 میلیون به نرخ 2 درصد محاسبه جمعا 18 میلیون 200 برای دو مرحله می شود. که 60 در صد قبل از مرحله بدوی و 40 درصد قبل از مرحله تجدیدنظر اخذ می شود.
   در مبالغ بالاتر امکان توافق در تعیین درصد و نحوه پرداخت حق الوکاله وجود دارد.
 4. حق الوکاله پرونده های خانواده:
  • طلاق توافقی در شهر اصفهان؛ دو میلیون تومان و در صورت اخذ مال یا مهریه به شرح پرونده های حقوقی درفوق درصد آن اخذ می شود.

  • طلاق به درخواست زن و مرد ؛ مرحله اول دادرسی 3 میلیون تومان مرحله دوم و سوم در صورت اعتراض زوج یا زوجه هر کدام 1 میلیون تومان و اجرا 1 میلیون تومان در صورتیکه همه مراحل یکجا وکالت داده شود و حق الوکاله آن یکجا پرداخت شود جمعا 5 میلیون اخذ می شود.

  • نفقه از حداقل 1میلیون تومان برای 2 مرحله بدوی و تجدیدنظر که با توجه به اندک بودن ، هر دومرحله یکجا اخذ می شود.

  • مهریه به شرح پرونده های حقوقی طبق نرخ پرونده های حقوقی اخذ می شود.

 5. حق الوکاله پرونده های کیفری
  در جرایم با مجازات سبک مثل توهین برای موضوع اول درمرحله دادسرا 1ونیم میلیون و هر مورد جدید 500 هزارتومان اضافه می شود. حق الوکاله مراحل بعدی با تخفیف 50 درصد با همان نرخ دادسرا محاسبه می شود.

 6. در جرایم با مجازات متوسط مثل خیانت در امانت از حداقل 2و نیم میلیون و هر مورد دیگر اگر سبک باشد 500 و اگر سنگین باشد 1 میلیون اضافه می شود مراحل بعدی نیز با 50 درصد تخفیف با همان نرخ حق الوکاله دادسرا می باشد.

 7. در جرایم با مجازات سنگین مثل قصاص یا قتل از حداقل 25 میلیون و 10 درصد دیه چک معتبر و ضامن اخذ می شود وهر مورد دیگر 10 میلیون اضافه می شود. مراحل بعدی نیز با 50 درصد تخفیف به نرخ حق الوکاله دادسرا محاسبه می شود.

 8. حق الوکاله پروندههای شورای حل اختلاف اصفهان
  یک و نیم میلیون برای مرحله بدوی و تجدیدنظر (با توجه به مبلغ اندک هر دومرحله یکجا اخذ می شود)

 9. حق الوکاله صلح وسازش در دفتر وکالت
  با حداکثر تخفیف از حداقل 1میلیون تومان برای حداکثر 3 جلسه 1 ساعته صلح وسازش و 5 درصد مبلغ خواسته و یک فقره چک معتبربا ضامن اخذ می شود.

 10. مشاوره خانوادگی یا شرکت
  لازم به ذکر است حق المشاوره دفتر وکالت نیم ساعت 50 هزار تومان می باشد. .( حضوری نیم ساعت 50 هزار تومان_ تلفنی 15 دقیقه 50 هزار تومان)

 11. علاوه بر آن شما می توانید با عقد قرار داد حق المشاوره برای اعضای خانواده یا شرکت از 10 جلسه نیم ساعته سالانه به بالا از 30 در صد تخفیف حق المشاوره برخوردار شوید

 12. شرکتها برای خود یا کارمندان یا کارگران خود از 50 جلسه به بالا 50 درصد تخفیف لحاظ می شود.

 13. اظهارنامه: هزینه تنظیم اظهارنامه در موضوعاتی که نیازبه مطالعه و بررسی اوراق ندارد ، 50 هزارتومان

 14. هزینه ارسال اظهارنامه با اخذ وکالت ارسال اظهارنامه 200 ، هزار تومان شکواییه:

 15. هزینه تنظیم شکواییه در موضوعاتی که نیازبه مطالعه و بررسی اوراق ندارد ، 50 هزارتومان هزینه مشاتوره جداگانه محاسبه می شود.
 16. دادخواست: در موضوعاتی ساده که نیاز به مطالعه پرونده و بررسی ندارد از 100 هزار تومان هزینه مشاوره جداگانه محاسبه می شود.
 17. تنظیم لایحه: هزینه نگارش لایحه در موضوعاتی که نیاز به مطالعه و بررسی اوراق ندارد ، هرصفحه 100 هزار تومان
 18. هزینه تنظیم مبایعه نامه اموال غیر منقول : مثل خانه آپارتمان زمین ، لازم به ذکر است مبا یعه نامه های تنظیمی در دفتر  وکالت و بنگاه مسکن از لحاظ اعتبار ارزش یکسانی دارند و کد رهگیری بنگاه هیچ اعتباری به آن نمی دهد جهت اخذ دارایی می باشد و برای دفتر خانه های اسناد رسمی و دادگاه  نیز هیچ اعتباری ندارد و هر دو جز اسناد عادی محسوب می شوند لیکن شما می توانید با حداقل هزینه مبایعه نامه خود را در دفتر وکیل  وتحت نظر وکیل تنظیم نمایید. ضمن اینکه در کشور های مترقی مشاوره املاک به عهده بنگاه هاست و کلیه مسایل مربوط به انتقال به عهده وکلای خریدار و فروشنده است صرفا هزینه مبایعه نامه تا مبلغ 200 میلیون تومان 1میلیون و جهت نظارت بر روند انتقال 1 میلیون اضافه می شود. هزینه مبایعه نامه تا 500 هزار تومان 2 میلیون هزینه نظارت بر روند انتقال 2میلیون . هزینه مبایعه نامه 500 تا 1 میلیارد 4 میلیون هزینه مبایعه نامه و 3میلیون هزینه نظارت بر روند انتقال مبالغ با لاتر توافقی تعیین می شود.
 19. تنظیم وتصحیح قرارداد: هزینه تنظیم و تصحیح قرارداد در موضوعاتی که نیازبه مطالعه و بررسی اوراق ندارد ، از 200 هزارتومان به ازای هر صفحه

 20. تذکر : در تنظیم اظهارنامه ، شکواییه ، دادخواست ، تنظیم لایحه تنظیم و تصحیح قرارداد هزینه جلسات مشاوره جداگانه محاسبه می شود.

  با آرزوی پیروزی و سربلندی شما
خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت