تنظیم و تصحیح قراردادها

تنظیم و تصحیح قراردادها

قراردادها معمولا برای اهداف خاصی تتظیم می شوند از جمله پیشگیری یا الزام طرف برای انجام کاریا حسن انجام کارو... تنظیم می شود. و یکی از مهمترین اسنادی است که وکیل تنظیم می کند چرا که در تنظیم آن باید پیشبینی آینده و ضمانت اجراهای مناسب در نظر گرفته شود تا از بروز اختلاف جلو گیری شود.

شما می توانید قبل از انعقاد قرارداد در دفتر وکیل حاضر و با طرح خواسته های خود قرارداد مناسب خود را سفارش و سپس به طرف خود ارائه و امضا نمایید بدیهی است قراداد هایی که در دفتر وکیل تنظیم می شود منطبق با خواسته شما و قوانین جاری کشور است و سعی می شود با پیشبینی در قرارداد از بروز اختلاف یا ضرر های غیر قابل جبران جلوگیری شود و بهترین ضمانت اجرا ها در آن گنجانده شود.

در مواردی نیز پیش قراردادی تنظیم شده و به وسیله وکیل اصلاحاتی روی قراداد انجام و سپس طرفین با خیال راحت تر آن را امضا می کنند.

خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت